Bio Vita Sauce á la Remoulade 250ml Glas
3,29 € */ 250ml
1 * 250ml (1,32 € / 100ml)
byodo Aioli vegan 250ml Glas
3,49 € */ 250ml
1 * 250ml (13,96 € / 1l)
byodo Delikatess Mayonnaise 250ml Glas
3,49 € */ 250ml
1 * 250ml (1,40 € / 100ml)
byodo Delikatess Mayonnaise 80% Fett 300ml Flasche
3,99 € */ 300ml
1 * 300ml (13,30 € / 1l)
byodo Kräuterremoulade 250ml Glas Fettgehalt 50%
3,49 € */ 250ml
1 * 250ml (1,40 € / 100ml)
byodo Salatcreme ohne Ei 250ml Glas
3,49 € */ 250ml
1 * 250ml (1,40 € / 100ml)
byodo Vegane Mayo 50% Fett vegane Salatcreme 250ml Flasche
3,49 € */ 250ml
1 * 250ml (1,40 € / 100ml)
De Rit Delikatess Mayonnaise 235g Glas
2,99 € */ 235g
1 * 235g (1,27 € / 100g)
dennree Delikatess Mayonnaise 250ml Glas
1,99 € */ 250ml
1 * 250ml (0,80 € / 100ml)
Eden Salatmayonnaise eifrei 250ml Glas
2,99 € */ 250ml
1 * 250ml (1,20 € / 100g)
Emils Feinkost Vegane Mayo + Knoblauch 125g Glas
2,99 € */ 125g
1 * 125g (2,39 € / 100g)